Door een gerespecteerde klant zijn we benaderd voor het veilig op hoogte overstappen van een walk to work gangway naar onze trappentoren .
De torens zijn gebruikt tijdens de certificatie procedures op het land,
om de walk to work gangway aan te laten sluiten op de trappentoren, heeft de klant gevraagd om een frame te maken 
Middels vervoer over de weg zijn onze trappentorens aangekomen bij de klant die gelijk kon opbouwen. 
Na de werkzaamheden zijn de torens weer retour naar Hendrik Ido Ambacht gekomen waar ze gecontroleerd zijn voor het volgende verhuur.